O NÁS
O nás
Zástupcovia
Logistické centrum Veľký Meder
Logistické centrum Veľký Meder
Spoločnosť Chemstar Slovakia a. s. zabezpečuje komplexný obchodno–technický servis pre viac ako 450 obchodných partnerov.
Kladie veľký dôraz na seriózne partnerské vzťahy, najmä kvalitný servis a operatívnosť dodávok. Za týmto účelom vybudovala logistické centrum vo Veľkom Mederi na skladovanie osív, pesticídov, ale aj poľnohospodárskych produktov (obilniny, repka, slnečnica, kukurica). Toto logisticke centrum má viacero výhod:
-  nachádza sa v jednej najprodukčnejšej poľnohospodárskej oblasti Slovenska
-  disponuje s vlastnou železnicou pre manipuláciu s komoditami
-  je vzdialený iba 30 km od najväčšieho nákladného riečneho (rieka Dunaj) prístavu na Slovensku
-  disponuje s vlastným colným skladom s komplexnými službami colných záležitosti
-  disponuje s infraštruktúrou na vysokej úrovni (plne elektrifikovaná a plynofikovaná, telefónne spojenie, vysokorýchlostné    internetové mikrovlnové prepojenie s technológiou WIFI, atď.)
V naplnení vytýčených cieľov bol významným míľnikom získanie certifikátu enviromentálneho manažérstva ISO 14001 pre logistické centrum Veľký Meder.


Created by SLOVAKIA WebDesign